... 1916 óta a "kereskedelem szolgálatában"


Ez a mottó már több alkalommal volt lényegi része a VOG jubileumi kiadványainak és a mai napig sem veszített aktualitásából.

A VOG születését 1916-ban, az I. világháborúban az akkori idők ínsége tette szükségessé, majd sikeresen átvészelte a nagy világgazdasági válságot, a II. világháború zűrzavarait, a háborút követő nehéz időket és sikeresen megbirkózott a múlt század utolsó évtizedeinek jelentős változásaival.

Csak kevés olyan kereskedelmi vállalat van Ausztriában, amely ilyen hosszú és mozgalmas múltra tud visszatekinteni.

 

Az Igazgatótanács tagjai:
Dr. Franz Plank, Walter Holzner, Andreas Pirschl, Klaus Kernreiter

 

A VOG vállalatcsoport sikeres fejlődése a kereskedelem és a fogyasztók igényeihez való folyamatos alkalmazkodásban gyökerezik. „Kereskedelem - változás"; jelszavunk nem üres szólam, hanem a mindennapok valósága.

A VOG csoport mindig azon fáradozott, hogy a gazdasági és társadalmi változásokat piaci pozíciójának kiépítésére használja.

Időközben a VOG Közép-Európa 6 országában - melyekben összesen kb. 150 millió ember él - képviselteti magát. A szállítók felé bel- és külföldön megfelelő potenciális vásárlóerőt tudunk felmutatni.

A stratégia igaznak bizonyult: 2015-ben a VOG az összforgalom kb. 41%-át külföldön hozza létre.

Mindezen lépésekkel a VOG csoport olyan irányvonalat követett, amely alkalmassá teszi arra, hogy a jövőben is fejlődni tudjon teljesen megváltozott, globalizálódó világunkban.

A VOG csoport termékei és márkái ma a közép-európai vevők polcain komoly helyet foglalnak el.

Piaci pozíciónk alapját vevőink, szállítóink és valamennyi üzleti partnerünk bizalma képezi. Szintén döntő jelentőséggel bír bel- és külföldi kollégáink elkötelezettsége.

Nem utolsó sorban pedig a széles látókörű tulajdonostársak alkalmazkodtak a jövő követelményeihez, és teljes egészében felvállalták a szükséges döntéseket.

Köszönettel tartozunk bel- és külföldi üzleti partnereinknek, valamint kollégáinknak és barátainknak a hosszú évek óta jól működő partneri együttműködésért. A jövőre vonatkozóan pedig szeretnénk, ha továbbra is sikeresen fenn tudnánk tartani baráti kapcsolatainkat.

Csak együtt sikerülhet eredményesen megbirkóznunk az elkövetkezendő évtizedek kihívásaival.

VOG - a kereskedelem szolgálatában.

Cím H-9737 Bük, Vog út 1.
(Pf.:23)
Telefon, Fax +36 94 558 100
H-9737 Bük, Vog út 1.
(Pf.:23)
+36 94 558 100